One Mindanao: Bagong Water Source Sagot sa Problema sa Tubig sa Davao City

“Sa ikalawang bahagi ng RTV Presents: Bantay Tubig, isang water source ang tinutumbok na magiging sagot sa problema sa kalidad ng tubig sa District 2 sa Davao City.”